Årsmøte 2021

Hei

Tiden går fort og smittevernreglene skifter stadig. Vi gjennomfører derfor årsmøtet i Hedemarken Luftsportklubb i år i sin helhet digitalt ii morgen, onsdag 24.mars kl 18.

Dato og klokkeslett er tidligere annonsert på Facebook og hjemmesiden.

Ingen av oss samles fysisk, som en organisert aktivitet. Dersom noen av dere samles og sitter på samme sted, ber vi dere bare overholde de gjeldene smittevernreglene.

 

Link og sakspapirer blir sendt ut på mail.

Årsmøte 2021

Avlyst inntil vider pga smittevernregler!

Vi er godt i gang med et nytt år, og det er tid for å oppsummere 2020 og legge planer for 2021!
I den forbindelse avholdes årsmøte i Hedemarken Luftsportsklubb den 18. februar 2021 kl 18.00.
Siden vi har en litt spesiell situasjon med smittevern etc, må vi ta et lite forbehold om årsmøtet kan avholdes på bestemt dato, det samme gjelder lokale for å avholde møtet.
Vi håper på bedre tider slik at vi får avviklet årsmøtet og kan vise filmen som elevene på på Lillehammer har laget😀
Saksliste og møtested kommer en uke i forveien.
Foreløpig saksliste:
• Behandle idrettslagets årsberetning
• Behandle idrettslagets regnskap
• Vedta budsjett for 2020
• Fastsette medlemskontingent
• Valg av:
Leder (for 2 år)
Kasserer
Sekretær
2 Styremedlemmer
2 vararepresentanter til styret
1 medlem til valgkomite
Valgkomiteen består av:
Arne Strandlie, Rafael Wicek og Ståle Sandholdt.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret minst 2 uker før årsmøte.
Vel møtt
Styret i HLSK

Vedrørende årsmøte:

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes etter planen.  Det vil foregå utendørs (på parkeringsplassen), hvor de fremmøtte holder seg i sine respektive biler.  Dette for å unngå smittefare.  Orientering og diskusjon før vedtak fattes foregår via et telefonmøte som settes opp blant de fremmøtte.

Med vennlig hilsen styret.

Ekstraordinært årsmøte mandag 16/3/2020.

På årsmøtet vedtok vi en utvikling av klubben som krever en del kapital. Vi har hittil kjøpt inn hydraulisk vinsj og en skjærgårdsjeep.. Vi sitter igjen med en bra egenkapital, men vi mener at det er fornuftig å kjøpe inn en ny motor som er stor nok til vårt formål. For ikke å bruke opp all egenkapital mener vi det er riktig å ta opp et lån på ca 50 000.-. Dette er vel begrunnet i de inntekter vi har hatt de siste år, og vi har en garantist for lånet. Låneopptak i foreningen krever imidlertid et årsmøtevedtak, og dette vil bli avholdt 16/3/2020 kl. 18.00, Røde Kors lokalene i Brumunddal. Innkallingen gjøres i henhold til §7 og § 10 i vedtektene. Vel møtt.

Styret, Hedemarken Luftsportsklubb.

Årsmøtet 2020

Det var godt oppmøte på årsmøtet i år, 28 personer fant vegen til Hjørnet Gastrobar.

Roar Gustaffson valgte å trekke seg som nestleder, og inn kommer Thor Erik Fostveit.  Takk til Roar for glimrende innsats.  Han fortsetter i klubben som pilot og instruktør:)

Klubben fikk i høst tildelt midler Stiftelsen Sparebanken Hedmark og Stiftelsen Sparebanken DnB.  Midlene fra Sparebankstiftelsen Hedmark skal i hovedsak gå til å ruste opp start og stier på Bangsberg.

Midlene fra Sparebankstiftelsen Dnb skal brukes til utstyr.  Klubben har i dag 2 vinsjer som trekker inn.  Vi ser nå på muligheter for å skaffe oss båt med høvelig motor og en payoutvinsj.  Det ble stilt en del spørsmål rundt dette.  Vi ser her en mulighet for å øke aktiviteten i klubben på dager hvor det er vanskelige startforhold på grunn av  bakvind, sidevind, nullvind…… etc;)  Den kan også være med å bidra til at kommende kurs kan få mer flyerfaring på kort tid, og øke tryggheten i lufta.

Å trekke opp tandem er også noe vi ønsker.  Det vil bidra til å synliggjøre sporten vår for flere, og forhåpentligvis skaffe oss flere aktive piloter.

Vi var innom mye angående dette, og det var positiv respons på på forslaget.  Vi har en gruppe som jobber med prosjektet, og vi håper å komme i mål så vi kan vinsje til sommeren.

Vi vil gjerne ha innspill fra flere om hvordan vi skal få til dette.  Det kommer til å kreve mye engasjement og mannskap, så det er bare å bli med:)  Vi må ha flere som kan ta jobben som båtfører og startmarshall, og folk med teknisk innsikt.

Sammen skal vi få det til slik at det blir mye lek & morro til sommeren!

Årsmøte 2020

Saksliste årsmøte 2020

Møt opp.

Vi skal premiere, legge fram ny logo og har nye spennende prosjekter i gang.

Bangsberget, båt, vinsj…..vi trenger flere som vil engasjere seg og delta i dette.  Det kan bli mye morro:)

 

Årsmøte 2020

Til medlemmer i Hedemarken Luftsportsklubb

Det vises til innkalling til årsmøte av 16/12/2019

17. JAN. 2020 KL. 18:00

Årsmøte & Sosial Klubbkveld

Hjørnet Gastrobar · Brumunddal

Årsmøtet skal ifølge vedtektene:

 • Behandle foreningens årsmelding
 • Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 • Vedta foreningens budsjett
 • Fastsette kontingent
 • Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer
 • Velge:
 • Leder for 2 år, valg ved oddetall (ikke på valg i år)
 • Nestleder for 2 år, valg ved partall
 • Sekretær
 • Kasserer
 • 2 Styremedlemmer
 • 2 vararepresentanter
 • 1 ny representant  til valgkomite

Sekretær, kasserer, styremedlemmer og vararepresentanter velges for 1 år

Forslag på kandidater til styret, og forslag til revisor gjøres til valgkomiteen:

 • Ståle Sandholt, 1 år – mobil: 913 67 716 (leder av valgkomiteen)
 • Arne Strandlie, 2 år – mobil: 952 31 234
 • Rafael Wicek, 3 år – mobil

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret v/ Trond Arnesen på e-post: styreleder.hlsk@gmail.com, 5 januar. Bruk vedlagte skjema!Forslagsskjema-til-arsmote-i-Hedemarken Luftsportsklubb

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på http://hedemarken.org senest en uke før årsmøtet.

Etter årsmøtet vil det bli presentert noen nye planer for hvordan vi skal utvikle klubben videre.

Stein Are Skogeng vil holde en liten orientering om distanseflyving, og noen planer for de som vil utvikle seg på det.

Det blir utdeling av premier til de som har vunnet i de forskjellige klasser.  Husk å melde inn turen(e) til konkurransekomiteen😊

Velkommen til årsmøte!

Prøvedag / Kurs i Paragliding høsten 2019.

Info om prøvedag/kurs i Paragliding.

Vi avholder en uforpliktende prøvedag hvor vi vil gi litt generell info om sporten, og det blir anledning til å prøve en paraglider i skolebakken, her vil du få føle hvordan det er å forlate moder jord i noen sekunder med korte svev.
Er dette noe du ønsker å prøve så er det bare å møte opp på prøvedagen.
På prøvedag er hvem som helst uten forhåndskunnskaper hjertelig velkommen.
Det eneste kravet er at du er fylt 15 år og har samtykke fra begge foreldrene frem til du er 18 år.
Det er en fordel med klær og hansker som tåler litt halmstubb,
skotøy med god ankelstøtte er påkrevd !!

Prøvedagen vil bli avholdt 15 Sept. 2019 med oppstart kl.11.00 og avsluttes kl.16.00.
Vi er jo selvsagt avhengig av at været også er på vår side.
Kurs-start vil være påfølgende helg, hvor vi da vil trene på opptrekk av vingen og start teknikk. Dette er noe av det viktigste vi utfører for å kunne starte på en trygg måte.
Deretter vil kurset fortsette videre utover høsten.
Normalt 5-6 helger.

Kurset koster 9500,-Kr
Dette inkluderer.
Medlemskontigent og seksjonsavgift til NLF.
Forsikring.
Teoribøker.
Lån av utstyr under kurset.

Vi har ett godt miljø i klubben, alle vil bli godt ivaretatt og få god oppfølging av både instruktører og andre medlemmer etter endt kurs.
Har du spørsmål så ta kontakt med Trond Arnesen eller meg
Roar Gustafson på PM på Facebook.

Prøvedagen vil bli avholdt på jordet ved Pistolklubben i Brumunddal.
Nesvegen 515. Brumunddal.

Velkommen skal dere være.

Mvh.
Instruktører og hjelpeinstruktørene i Hedemarken luftsportsklubb.

Innkalling til årsmøte Hedemarken Luftsportsklubb 2019

Hamar 17/1/2019

Innkalling til årsmøte i Hedemarken Luftsportsklubb.

Fredag 15.2.2019 kl. 18.00, i Røde Kors Brumunddal sine lokaler.

 • 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • Behandle foreningens årsmelding
 • Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 • Vedta foreningens budsjett
 • Fastsette kontingent
 • Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer
 • Velge:
   • Leder for 2 år, valg ved oddetall
   • Nestleder for 2 år, valg ved partall (ikke på valg i år)
   • Sekretær
   • Kasserer
   • 2 Styremedlemmer
   • 2 vararepresentanter
   • 1 ny til valgkomite

Sekretær, kasserer, styremedlemmer og vararepresentanter velges for 1 år

Forslag på kandidater til styret, materialforvalter og revisor gjøres til valgkomiteen:

 • Vegard Syversen, 1 år – mobil: 913 62 627
 • Ståle Sandholt, 2 år – mobil: 913 67 716
 • Arne Strandlie, 3 år – mobil: 952 31 234

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret v/ Trond Arnesen på e-post: pgtrond@yahoo.no, innen1 februar.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på http://hedemarken.org senest en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret