Innkalling til årsmøte i Hedemarken Luftsportsklubb.

Hamar 7/1/2018
Innkalling til årsmøte i Hedemarken Luftsportsklubb

Torsdag 22.2.2018 kl. 18.00, i Røde Kors Brumunddal sine lokaler.

§8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • Behandle foreningens årsmelding
 • Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 •  Vedta foreningens budsjett
 • Fastsette kontingent
 • Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer

Velge:

 • Leder for 2 år, valg ved oddetall
 • Nestleder for 2 år, valg ved partall
 • Sekretær
 • Kasserer
 • 2 Styremedlemmer
 • 2 vararepresentanter
 • 1 ny til valgkomite

Sekretær, kasserer, styremedlemmer og vararepresentanter velges for 1 år

Forslag på kandidater til styret, materialforvalter og revisor gjøres til valgkomiteen:

 • Stein Are Skogeng
 • Trude Bang
 • Thomas Vilster

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes
styret v/ Trond Arnesen på e-post: pgtrond@yahoo.no, innen 1 februar.
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på http://hedemarken.org senest en uke før årsmøtet.Velkommen til årsmøte!Med vennlig hilsen Styret

Saksliste Årsmøte 2018.

Ny Lavvo.

Etter ett år uten Lavvo på Bangsberg, da den gamle var utslitt og bare filler, så har nå gamlekara i klubben gjort en kjempeinnsats med å lage ei ny varmestue til oss.
Her skal vi få noen trivelige dager utover vinter´n, med kaffe og sosialt samvær.
Kara har gjort en kjempebra jobb !

Tusen takk til Arne Strandlie og Stein-Are Skogeng for innsatsen og jobben de har gjort.
Godt vi har noen fingernemme iherdige og ivrige sjeler i klubben.

Nå mangler vi bare å få inn ved´n.

Varmestua våres på Bangsberg.
Termikkmaskin for pipetermikk.