Vedrørende årsmøte:

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes etter planen.  Det vil foregå utendørs (på parkeringsplassen), hvor de fremmøtte holder seg i sine respektive biler.  Dette for å unngå smittefare.  Orientering og diskusjon før vedtak fattes foregår via et telefonmøte som settes opp blant de fremmøtte.

Med vennlig hilsen styret.

Ekstraordinært årsmøte mandag 16/3/2020.

På årsmøtet vedtok vi en utvikling av klubben som krever en del kapital. Vi har hittil kjøpt inn hydraulisk vinsj og en skjærgårdsjeep.. Vi sitter igjen med en bra egenkapital, men vi mener at det er fornuftig å kjøpe inn en ny motor som er stor nok til vårt formål. For ikke å bruke opp all egenkapital mener vi det er riktig å ta opp et lån på ca 50 000.-. Dette er vel begrunnet i de inntekter vi har hatt de siste år, og vi har en garantist for lånet. Låneopptak i foreningen krever imidlertid et årsmøtevedtak, og dette vil bli avholdt 16/3/2020 kl. 18.00, Røde Kors lokalene i Brumunddal. Innkallingen gjøres i henhold til §7 og § 10 i vedtektene. Vel møtt.

Styret, Hedemarken Luftsportsklubb.

Årsmøtet 2020

Det var godt oppmøte på årsmøtet i år, 28 personer fant vegen til Hjørnet Gastrobar.

Roar Gustaffson valgte å trekke seg som nestleder, og inn kommer Thor Erik Fostveit.  Takk til Roar for glimrende innsats.  Han fortsetter i klubben som pilot og instruktør:)

Klubben fikk i høst tildelt midler Stiftelsen Sparebanken Hedmark og Stiftelsen Sparebanken DnB.  Midlene fra Sparebankstiftelsen Hedmark skal i hovedsak gå til å ruste opp start og stier på Bangsberg.

Midlene fra Sparebankstiftelsen Dnb skal brukes til utstyr.  Klubben har i dag 2 vinsjer som trekker inn.  Vi ser nå på muligheter for å skaffe oss båt med høvelig motor og en payoutvinsj.  Det ble stilt en del spørsmål rundt dette.  Vi ser her en mulighet for å øke aktiviteten i klubben på dager hvor det er vanskelige startforhold på grunn av  bakvind, sidevind, nullvind…… etc;)  Den kan også være med å bidra til at kommende kurs kan få mer flyerfaring på kort tid, og øke tryggheten i lufta.

Å trekke opp tandem er også noe vi ønsker.  Det vil bidra til å synliggjøre sporten vår for flere, og forhåpentligvis skaffe oss flere aktive piloter.

Vi var innom mye angående dette, og det var positiv respons på på forslaget.  Vi har en gruppe som jobber med prosjektet, og vi håper å komme i mål så vi kan vinsje til sommeren.

Vi vil gjerne ha innspill fra flere om hvordan vi skal få til dette.  Det kommer til å kreve mye engasjement og mannskap, så det er bare å bli med:)  Vi må ha flere som kan ta jobben som båtfører og startmarshall, og folk med teknisk innsikt.

Sammen skal vi få det til slik at det blir mye lek & morro til sommeren!

Årsmøte 2020

Saksliste årsmøte 2020

Møt opp.

Vi skal premiere, legge fram ny logo og har nye spennende prosjekter i gang.

Bangsberget, båt, vinsj…..vi trenger flere som vil engasjere seg og delta i dette.  Det kan bli mye morro:)

 

Årsmøte 2020

Til medlemmer i Hedemarken Luftsportsklubb

Det vises til innkalling til årsmøte av 16/12/2019

17. JAN. 2020 KL. 18:00

Årsmøte & Sosial Klubbkveld

Hjørnet Gastrobar · Brumunddal

Årsmøtet skal ifølge vedtektene:

 • Behandle foreningens årsmelding
 • Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 • Vedta foreningens budsjett
 • Fastsette kontingent
 • Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer
 • Velge:
 • Leder for 2 år, valg ved oddetall (ikke på valg i år)
 • Nestleder for 2 år, valg ved partall
 • Sekretær
 • Kasserer
 • 2 Styremedlemmer
 • 2 vararepresentanter
 • 1 ny representant  til valgkomite

Sekretær, kasserer, styremedlemmer og vararepresentanter velges for 1 år

Forslag på kandidater til styret, og forslag til revisor gjøres til valgkomiteen:

 • Ståle Sandholt, 1 år – mobil: 913 67 716 (leder av valgkomiteen)
 • Arne Strandlie, 2 år – mobil: 952 31 234
 • Rafael Wicek, 3 år – mobil

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret v/ Trond Arnesen på e-post: styreleder.hlsk@gmail.com, 5 januar. Bruk vedlagte skjema!Forslagsskjema-til-arsmote-i-Hedemarken Luftsportsklubb

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på http://hedemarken.org senest en uke før årsmøtet.

Etter årsmøtet vil det bli presentert noen nye planer for hvordan vi skal utvikle klubben videre.

Stein Are Skogeng vil holde en liten orientering om distanseflyving, og noen planer for de som vil utvikle seg på det.

Det blir utdeling av premier til de som har vunnet i de forskjellige klasser.  Husk å melde inn turen(e) til konkurransekomiteen😊

Velkommen til årsmøte!