Innkalling til årsmøte i Hedemarken Luftsportsklubb.

Hamar 7/1/2018
Innkalling til årsmøte i Hedemarken Luftsportsklubb

Torsdag 22.2.2018 kl. 18.00, i Røde Kors Brumunddal sine lokaler.

§8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • Behandle foreningens årsmelding
 • Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 •  Vedta foreningens budsjett
 • Fastsette kontingent
 • Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer

Velge:

 • Leder for 2 år, valg ved oddetall
 • Nestleder for 2 år, valg ved partall
 • Sekretær
 • Kasserer
 • 2 Styremedlemmer
 • 2 vararepresentanter
 • 1 ny til valgkomite

Sekretær, kasserer, styremedlemmer og vararepresentanter velges for 1 år

Forslag på kandidater til styret, materialforvalter og revisor gjøres til valgkomiteen:

 • Stein Are Skogeng
 • Trude Bang
 • Thomas Vilster

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes
styret v/ Trond Arnesen på e-post: pgtrond@yahoo.no, innen 1 februar.
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på http://hedemarken.org senest en uke før årsmøtet.Velkommen til årsmøte!Med vennlig hilsen Styret

Saksliste Årsmøte 2018.