Innkalling til årsmøte Hedemarken Luftsportsklubb 2019

Hamar 17/1/2019

Innkalling til årsmøte i Hedemarken Luftsportsklubb.

Fredag 15.2.2019 kl. 18.00, i Røde Kors Brumunddal sine lokaler.

 • 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • Behandle foreningens årsmelding
 • Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 • Vedta foreningens budsjett
 • Fastsette kontingent
 • Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer
 • Velge:
   • Leder for 2 år, valg ved oddetall
   • Nestleder for 2 år, valg ved partall (ikke på valg i år)
   • Sekretær
   • Kasserer
   • 2 Styremedlemmer
   • 2 vararepresentanter
   • 1 ny til valgkomite

Sekretær, kasserer, styremedlemmer og vararepresentanter velges for 1 år

Forslag på kandidater til styret, materialforvalter og revisor gjøres til valgkomiteen:

 • Vegard Syversen, 1 år – mobil: 913 62 627
 • Ståle Sandholt, 2 år – mobil: 913 67 716
 • Arne Strandlie, 3 år – mobil: 952 31 234

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret v/ Trond Arnesen på e-post: pgtrond@yahoo.no, innen1 februar.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på http://hedemarken.org senest en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret