Årsmøtet 2020

Det var godt oppmøte på årsmøtet i år, 28 personer fant vegen til Hjørnet Gastrobar.

Roar Gustaffson valgte å trekke seg som nestleder, og inn kommer Thor Erik Fostveit.  Takk til Roar for glimrende innsats.  Han fortsetter i klubben som pilot og instruktør:)

Klubben fikk i høst tildelt midler Stiftelsen Sparebanken Hedmark og Stiftelsen Sparebanken DnB.  Midlene fra Sparebankstiftelsen Hedmark skal i hovedsak gå til å ruste opp start og stier på Bangsberg.

Midlene fra Sparebankstiftelsen Dnb skal brukes til utstyr.  Klubben har i dag 2 vinsjer som trekker inn.  Vi ser nå på muligheter for å skaffe oss båt med høvelig motor og en payoutvinsj.  Det ble stilt en del spørsmål rundt dette.  Vi ser her en mulighet for å øke aktiviteten i klubben på dager hvor det er vanskelige startforhold på grunn av  bakvind, sidevind, nullvind…… etc;)  Den kan også være med å bidra til at kommende kurs kan få mer flyerfaring på kort tid, og øke tryggheten i lufta.

Å trekke opp tandem er også noe vi ønsker.  Det vil bidra til å synliggjøre sporten vår for flere, og forhåpentligvis skaffe oss flere aktive piloter.

Vi var innom mye angående dette, og det var positiv respons på på forslaget.  Vi har en gruppe som jobber med prosjektet, og vi håper å komme i mål så vi kan vinsje til sommeren.

Vi vil gjerne ha innspill fra flere om hvordan vi skal få til dette.  Det kommer til å kreve mye engasjement og mannskap, så det er bare å bli med:)  Vi må ha flere som kan ta jobben som båtfører og startmarshall, og folk med teknisk innsikt.

Sammen skal vi få det til slik at det blir mye lek & morro til sommeren!

Årsmøte 2020

Saksliste årsmøte 2020

Møt opp.

Vi skal premiere, legge fram ny logo og har nye spennende prosjekter i gang.

Bangsberget, båt, vinsj…..vi trenger flere som vil engasjere seg og delta i dette.  Det kan bli mye morro:)