Vedrørende årsmøte:

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes etter planen.  Det vil foregå utendørs (på parkeringsplassen), hvor de fremmøtte holder seg i sine respektive biler.  Dette for å unngå smittefare.  Orientering og diskusjon før vedtak fattes foregår via et telefonmøte som settes opp blant de fremmøtte.

Med vennlig hilsen styret.

Ekstraordinært årsmøte mandag 16/3/2020.

På årsmøtet vedtok vi en utvikling av klubben som krever en del kapital. Vi har hittil kjøpt inn hydraulisk vinsj og en skjærgårdsjeep.. Vi sitter igjen med en bra egenkapital, men vi mener at det er fornuftig å kjøpe inn en ny motor som er stor nok til vårt formål. For ikke å bruke opp all egenkapital mener vi det er riktig å ta opp et lån på ca 50 000.-. Dette er vel begrunnet i de inntekter vi har hatt de siste år, og vi har en garantist for lånet. Låneopptak i foreningen krever imidlertid et årsmøtevedtak, og dette vil bli avholdt 16/3/2020 kl. 18.00, Røde Kors lokalene i Brumunddal. Innkallingen gjøres i henhold til §7 og § 10 i vedtektene. Vel møtt.

Styret, Hedemarken Luftsportsklubb.