Årsmøte 2021

Avlyst inntil vider pga smittevernregler!

Vi er godt i gang med et nytt år, og det er tid for å oppsummere 2020 og legge planer for 2021!
I den forbindelse avholdes årsmøte i Hedemarken Luftsportsklubb den 18. februar 2021 kl 18.00.
Siden vi har en litt spesiell situasjon med smittevern etc, må vi ta et lite forbehold om årsmøtet kan avholdes på bestemt dato, det samme gjelder lokale for å avholde møtet.
Vi håper på bedre tider slik at vi får avviklet årsmøtet og kan vise filmen som elevene på på Lillehammer har laget😀
Saksliste og møtested kommer en uke i forveien.
Foreløpig saksliste:
• Behandle idrettslagets årsberetning
• Behandle idrettslagets regnskap
• Vedta budsjett for 2020
• Fastsette medlemskontingent
• Valg av:
Leder (for 2 år)
Kasserer
Sekretær
2 Styremedlemmer
2 vararepresentanter til styret
1 medlem til valgkomite
Valgkomiteen består av:
Arne Strandlie, Rafael Wicek og Ståle Sandholdt.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret minst 2 uker før årsmøte.
Vel møtt
Styret i HLSK