Årsmøte 2022

Årsmøte i Hedemarken Luftsportsklubb avholdes den 17. mars kl. 18.00.

Saksliste og møtested kommer en uke i forveien.

Foreløpig saksliste:

  • Behandle idrettslagets årsberetning
  • Behandle idrettslagets regnskap
  • Vedta budsjett for 2022
  • Fastsette medlemskontingent
  • Valg av:

Nestleder (for 2 år)

Kasserer

Sekretær

2 Styremedlemmer

2 vararepresentanter til styret

1 medlem til valgkomite

Valgkomiteen består av:

Rafael Wicek, Ståle Sandholdt. Øystein Liheim Sund

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret minst 2 uker før årsmøte.

Vel møtt

Styret i HLSK