Årsmøte i Hedemarken Luftsportsklubb

Velkommen til årsmøte!

Torsdag 17. mars kl 18,00 på Hjørnet Gastrobar, Brumunddal.

Saksliste:

 • Godkjenne de stemmeberettigede
 • Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 • Velge dirigent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 • Behandle idrettslagets årsberetning
 • Behandle idrettslagets regnskap
 • Vedta budsjett for 2022
 • Fastsette medlemskontingent

Valg av:

 • Nestleder
 • Kasserer
 • Sekretær
 • 2 Styremedlemmer
 • 2 vararepresentanter til styret
 • 1 medlem til valgkomite

Det er ikke meldt inn andre saker til årsmøtet.

Etter årsmøtet håper vi alle tar seg tid til litt sosialt samvær og litt idemyldring om hva vi kan finne på av aktiviteter og turer utover i sesongen.

Hans Andersen vil også informere litt om klubbturen vi arrangerer til Kroatia i september😊

 

Vel møtt!

Hilsen

Styret i Hedemarken Luftsportsklubb