Årsmøte 2020

Til medlemmer i Hedemarken Luftsportsklubb

Det vises til innkalling til årsmøte av 16/12/2019

17. JAN. 2020 KL. 18:00

Årsmøte & Sosial Klubbkveld

Hjørnet Gastrobar · Brumunddal

Årsmøtet skal ifølge vedtektene:

 • Behandle foreningens årsmelding
 • Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 • Vedta foreningens budsjett
 • Fastsette kontingent
 • Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer
 • Velge:
 • Leder for 2 år, valg ved oddetall (ikke på valg i år)
 • Nestleder for 2 år, valg ved partall
 • Sekretær
 • Kasserer
 • 2 Styremedlemmer
 • 2 vararepresentanter
 • 1 ny representant  til valgkomite

Sekretær, kasserer, styremedlemmer og vararepresentanter velges for 1 år

Forslag på kandidater til styret, og forslag til revisor gjøres til valgkomiteen:

 • Ståle Sandholt, 1 år – mobil: 913 67 716 (leder av valgkomiteen)
 • Arne Strandlie, 2 år – mobil: 952 31 234
 • Rafael Wicek, 3 år – mobil

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret v/ Trond Arnesen på e-post: styreleder.hlsk@gmail.com, 5 januar. Bruk vedlagte skjema!Forslagsskjema-til-arsmote-i-Hedemarken Luftsportsklubb

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på http://hedemarken.org senest en uke før årsmøtet.

Etter årsmøtet vil det bli presentert noen nye planer for hvordan vi skal utvikle klubben videre.

Stein Are Skogeng vil holde en liten orientering om distanseflyving, og noen planer for de som vil utvikle seg på det.

Det blir utdeling av premier til de som har vunnet i de forskjellige klasser.  Husk å melde inn turen(e) til konkurransekomiteen😊

Velkommen til årsmøte!