Årsmøte 2021 avholdes den 24. mars kl 18.00.

  • Årsmøtet avholdes slik at medlemmene kan møte opp fysisk eller delta via nettet.  (Teams)
  • Viser til tidligere innkalling når det gjelder saksliste etc.

Vel møtt:)

Styret          Hedemarken Luftsportsklubb