Kontakt info.

For spørsmål send en e-mail til :    hlskpost@gmail.com

Klubbens styre:

Leder:                                    Trond Arnesen.     styreleder.hlsk@gmail.com
Nestleder.                            Roar Gustafson.
Faglig leder:                        Roar Gustafson.  fagligleder.hlsk@gmail.com
Miljøansvarlig:                   Jørn Pedersen.     miljoansvarlig.hlsk@gmail.com
Sekretær:                            Hans Andersen.   sekretar.hlsk@gmail.com Styremedlemmer:           Kristian Nordahl og Jørn Pedersen.
Vararepresentanter:      Thor E. Fostveit og Gunnar Paulsen.
Kasserer:                              Vegard Syversen.

Klubbens Instruktører:

Trond Arnesen          PG / Skolesjef.            Tlf. 994 54 666
Hans Andersen         PG.
Roar Gustafson        PG / Faglig leder.        Tlf. 451 00 870


 Hedemarken Luftsportsklubb.