Innkalling til årsmøte

Hamar 31/1/2017

Innkalling til årsmøte i Hedemarken Luftsportsklubb

Tirsdag  28 Feb – 2017 kl 19.00 til 22.00  i Røde Kors Brumunddal sine lokaler.

§8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

Behandle foreningens årsmelding
Behandle foreningens regnskap i revidert stand
Vedta foreningens budsjett
Fastsette kontingent
Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer.
Velge:
• Leder for 2 år, valg ved oddetall
• Nestleder for 2 år, valg ved partall
• Sekretær
• Kasserer
• 2 Styremedlemmer
• 2 vararepresentanter
• 1 ny til valgkomite
Sekretær, kasserer, styremedlemmer og vararepresentanter velges for 1 år

Forslag på kandidater til styret, materialforvalter og revisor gjøres til valgkomiteen:
• Vegard Veslum
• Stein Are Skogeng
• Trude Bang
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret v/ Trond Arnesen på e-post: pgtrond@yahoo.no, innen 15 februar.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på http://hedemarken.org/ senest en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret