Dokumenter

Styremøte 16.2.17:

Sted: Hos Trond Arnesen
Tilstede: Thor Erik Fosstveit, Roar Gustafson, Ørjan Svendsen, Trond Arnesen og Hans Andersen

Sak 1. Forberedelse av årsmøtet 28.2.17.
Gjennomgang av økonomien i laget. Innhold i årsmeldinga. Aktivere valgkomiteen. Budsjett.

Sak 2. Kursing.
VO-midlene forsvant fra nyttår. Dette har vært viktige tilskudd for klubben i forbindelse med kursene våre. Det undersøkes om alternativer er på trappene.
Vi kommer også til å innskjerpe betaling av kurspenger før elevene får starte opp med kurs!

Sak 3. Klubbtur.
Etter planleggingskvelden hos Hans, hadde vi egentlig blitt enige om å satse på Makedonia. Ved nærmere undersøkelse, så viser det seg at en bruker uforholdsmessig lang tid på reisa. Dessuten var det ikke ledig før fra 16. september og det kan være i seineste laget værmessig. Trond undersøker på nytt Portugal og Hans ser på reiserute.

Sak 4. Sikkerhetskveld.
Styret går inn for å arrangere denne lokalt. Hans undersøker Børstad ungdomsskole. Vi satser på gjennomføring første halvdel på mars. Kunngjøring gjennom FB.